Společnost založená třemi společníky v roce 2012, se dokázala během krátkého období adaptovat na trhu strojního obrábění. Díky zvýšené poptávce na námi poskytované služby, se naše společnost začala dynamicky rozrůstat a zvětšovat výrobní prostory. 

 

Stále přibývající klientela byla důvodem k náboru dalších zkušených pracovníků a motivací pro sebezdokonalení. Investicemi do strojového parku jsme vybavili nové a větší prostory, které zajišťují zázemí, pro širokou nabídku služeb naší společností.

 

Poskytované služby jsou realizovány od osobní konzultace, až po finální podobu zadané zakázky. Ta je zákazníkovi vždy předána v dohodnutém termínu a kvalitě, kterou se naše společnost prezentuje.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        Úsilí podložené kvalitou KSK-STEEL.